På svenska In English

Ge en glasnjure eller en silvernjure till dig själv eller till någon som du vill göra glad – ett trevligt sätt att stödja Njurförbundet

Njurarna är fantastiska organ. De har många livsviktiga uppgifter utöver att de renar kroppen från de slaggprodukter som bildas då vi äter. Det finns flera orsaker till att njurarnas funktion kan försämras . Nästan en miljon svenskar har nedsatt njurfunktion. Oftast får man inga tecken som visar att man har njurpåverkan. Njursvikt är därför en dold folksjukdom. Om njurfunktionen blir allvarligt försämrad eller upphör behöver man dialys eller få en ny njure transplanterad.

I Sverige är det cirka 25 000 personer som har en allvarlig njurskada. Nästan 10 000 har dialys eller är njurtransplanterade på grund av att deras egna njurar har slutat att fungera.

Njurförbundet vill att befolkningen ska få större kunskap om njurarnas olika funktioner. Många känner inte till att ett välkontrollerat blodtryck och en sund livsstil kan skydda njurarna länge om man har fått en försämrad njurfunktion.

Njurförbundet arbetar mycket för att njursjuka som har dialys ska få bra vård och samtidigt kunna leva ett lika självständigt liv som alla andra. För de flesta som har dialys är en transplantation av en ny njure en högsta önskan. Man kan då oftast återgå till ett mer normalt liv utan bundenhet eller beroende av sjukvården. Tyvärr är bristen på donerade njurar från avlidna stor. Väntetiden för en transplantation är lång, oftast flera år, om man inte har en levande donator som kan ge en av sina njurar. Organdonation är en viktig fråga i Njurförbundets arbete.

Njurförbundet behöver resurser för att kunna påverka utvecklingen inom njurvården och förbättra situationen för njursjuka. Genom att köpa en glasnjure eller en silvernjure ger du ett viktigt stöd till Njurförbundets verksamhet.
 

 

Att ge bort en njure eller få en njure av någon annan människa är något som både givaren och mottagaren bär med sig livet ut. Att ge liv och att få liv.

Namnet YOU&ME – du och jag, kom till som en hyllning till livet! Den stora gåvan livet, omtanken om varandra är vad det handlar om. I min formgivning har jag utgått från den mänskliga njurens naturliga form och överfört denna form till två glasnjurar och silversmycken. Idén är att givaren eller mottagaren av en glasnjure själva ska kunna placera egna ord, namn eller bilder under det klara glaset, som ett minne eller som en symbol.

Närheten till produktionen, materialet och hantverket har varit avgörande i val av material och tillverkning. Det handgjutna glaset och silversmyckena tillverkas i Småland.

YOU&ME Kollektionen är speciellt formgiven för Njurförbundet av Pamela Lindgren Designer MFA.